نمایش فایل: جزوه فیزیک 1 دانشگاه شریف

نمایش فایل: جزوه استاتیک دانشگاه امیرکبیر

نمایش فایل: جزوه فیزیک پزشکی دانشگاه تهران

نمایش فایل: جزوه فیزیک 1 دانشگاه امیرکبیر

نمایش فایل: جزوه کنترل خطی دانشگاه تهران

نمایش فایل: جزوه درس سیستم داینامیک، تحلیل و تفکر سیستمی

نمایش فایل: جزوه اکولوژی دانشگاه تهران

نمایش فایل: پاورپوینت آزمایشگاه فارماکولوژی و سم شناسی

نمایش فایل: پاورپوینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی (تقویم)

نمایش فایل: جزوه مدار الکتریکی2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر